Každý nápad je dobrý


</div>
<p><html><head></head><body>O učitelkách se vedou fámy, že jejich povolání je zároveň i diagnóza. Jen ony samy nejlépe vědí, jak to doopravdy je. Pokud i Vy patříte k této skupině pracovního zařazení, pak víte, že bez hereckého talentu a bez dobrých nápadů nedokážete udržet pozornost tolika dětí najednou v jednu jedinou chvíli. Potřebujete je naučit spoustu věcí, proto potřebujete mít schopnost zaujmout a zvednout tak všeobecné nadšení všech svých svěřenců k danému tématu. A to každý nedokáže. A některá témata jsou vskutku nezáživná.</p>
<h2>
	Uveďte nový nápad</h2>
<p>Proto, milé učitelky, věřte, že zpracováváním <a href=scrapbooking získáte většinu svých žáků na svou stranu. Věnujte čas v hodinách výtvarné výchovy, nebo pracovních činností ke zpracovávání knížky zážitků. A to ze školního prostředí. Ať si žáci sami zpracují nejhezčí zážitek z celého školního týdne. Dejte jim prostor k vlastnímu sebevyjádření. Pomozte tomu, kdo si sám neví rady, jak na to. Tato činnost podporuje mnohá průřezová témata a klíčové kompetence, které výukou musíte plnit. Zpracování takového počinu se nemine účinkem.